Manažérsky rozvoj

Komplexné rozvojové programy, vďaka ktorým sprevádzame lídrov ku zvýšeniu výkonnosti, efektivity a angažovanosti tímu a tým následne celej spoločnosti.
Na tréningoch sa zameriame na budovanie efektívnych postojov, praktické zručnosti a okamžite využiteľné techniky. Efekt rozvoja rada podporím nastavením individuálnych cieľov vzdelávania a follow up aktivitami pre zefektívnenie prenosu poznatkov do praxe účastníka.

Najčastejšie okruhy tréningov:

 • Rola a dôveryhodnosť lídra
 • Manažérska komunikácia
 • Osobná efektivita- riadenie zdrojov seba aj tímu
 • Motivácia
 • Riadenie zmien
 • Vedenie ľudí
 • Budovanie vzťahov a dôvery v tíme

Wellbeing a Resilience

Stres je v pracovnom priestore zodpovedný za chyby, netrpezlivosť a konflikty, chybné rozhodnutia a nakoniec za vyhorenie.
Pracovať so zvládaním stresu bolo dôležité vždy, ale podľa prieskumu na Gallup’s 2022 Workplace Report, schopnosť zvládať úzkosť, tlak a preťaženie je aktuálne dôležitá viac, ako kedykoľvek predtým. Vieme pomôcť.
Komplexný program posilnenia odolnosti od prvej pomoci až po Resilience Mastra vám pomôže posilniť svoje zdroje, získať prístup tvorcu, zefektívniť nastavenie mysle a osvojiť si techniky nielen pre efektívne zvládanie stresu, ale aj pre dlhodobé posilnenie odolnosti.

Najčastejšie okruhy tréningov: 

 • Stress Management 
 • Budovanie osobnej odolnosti 
 • Spokojnosť v práci 
 • Resilience- prvá pomoc
 • Resilince Practiosioner 
 • Ako nevyhorieť

Soft- skills tréningy

Potrebujete posilniť konkrétnu zručnosť u zamestnancov? Komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov, prezentačné zručnosti, prijímanie zmien, či time management?
Ozvite sa mi a spoločne pripravíme praktický, interaktívny tréning Vašim zamestnancom na mieru.

Rozvoj s využitím koní

“Ukážte mi vášho koňa a ja vám poviem čo ste zač.”  Anglické príslovie

Napriek svojej majestátnosti sú kone veľmi citlivé na podnety z okolia. Žijú v stáde  a pre prežitie potrebujú silného vodcu. Sú ochotné nasledovať až keď získajú dôveru a rešpekt. Medzi sebou komunikujú kone jasne a zrozumiteľne, v stáde dodržiavajú hierarchiu a stanovené pravidlá.

Kone nesúdia, ale nezabúdajú, nedokážu podvádzať, ich spätná väzba je priama a okamžitá. Sú premýšľajúci a vytrvalí partneri, ak sme ochotní ich počúvať, pomôžu nám zlepšiť sa v pracovnom, ale aj súkromnom živote.

Poďte s nami spoznať ich nádherný svet a pozrieť sa na aj na seba inými “konským”  očami…

Najčastejšie okruhy tréningov s koňmi: 

 • Leadership 
 • Teambuilding
 • Individuálny koučing 

Rada budem vašim partnerom pri nastavovaní nových procesov a štandardov.
Skúsenosťami z viacerých oddelení vzdelávania vám viem pomôcť nastaviť procesy a úspešne ich zaviesť do praxe tak, aby prinášali očakávaný efekt.

(Visited 143 times, 1 visits today)