Vitajte, som Lenka.

Rada Vás spoznávam!

Počas štúdia psychológie som sa začala venovať rozvoju a dodnes s radosťou pomáham jednotlivcom aj organizáciám rozvíjať sa a rásť.

Rozvoju sa venujem od vysokej školy. Ako účastník, potom ako tréner neverbálnej komunikácie v kurzoch pre študentov. Po skončení školy som vyskúšala všetko, čo sa vzdelávania a rozvoja týkalo. T&D oddelenia nadnárodných spoločností, nákup HR služieb na oddelení nákupu, 2 koučingové výcviky, rolu špecialistu aj manažéra,  až kým som sa nevrátila naplno k tréningom ako externý tréner a kouč.

Aktuálne viac ako 10 rokov sprevádzam organizácie a jednotlivcov v nich na ceste k väčšej spokojnosti a efektívnejšiemu dosahovaniu cieľov.

Verím, že tak, ako sa nikto nestanete lepším futbalistom alebo kuchárom tým, že bude počúvať teórie o tom, ako sa hrá futbal alebo varí, nestane sa nikto lepším predajcom či manažérom počúvaním teórií o predaji či manažmente. Preto sa v tréningoch zameriavam na nácvik reálnych zručností a techník, ktoré môžu účastníci hneď uplatniť v praxi.

Verím, že rola trénera je hlavne:

inšpirovať k hľadaniu nových ciest a možností, sprevádzať procesom učenia a podporovať vzájomné zdieľanie skúseností a dostatočne motivovať, aby ľudia boli ochotní prijať zmenu a preniesli nové zručnosti do praxe.

Spolupracovať môžeme v oblasti prípravy a realizácie rozvojových programov,  tréningov  a v koučingu. Na pozícii manažéra T&D oddelenia a tiež Manažéra oddelenia nákupu som získala praktické riadiace skúsenosti a preto viem, ako podporiť a udržať prenos poznatkov z tréningov do praxe.

Rýchle fakty

– Viac ako 21 rokov tvorím a implementujem rozvojové a poradenské projekty
– Môj prístup a kvalitu oceňuje vyše 170 firiem
– Moju energiu malo možnosť zažiť viac ako 9000 účastníkov
– vyše 13 rokov koučingom pomáha manažérom realizovať svoj potenciál
– sprevádzam ľudí pri rozvoji manažérskych zručností, komunikačných zručností, wellbeingu a budovaní osobnej odolnosti
– z mojej tréningovej a manažérskej praxe a štúdia psychológie získavajú manažéri praktické zručnosti ihneď uplatniteľné v praxi
– vediem aj menej využívané formy rozvoja- tréning s využitím koní, NLP koučing alebo walking koučing
– doma „manažujem“ partnera, syna, koňa, mačku a 2 psov a keď sa toho nakopí veľa, rada utekám (reálne, nie ako metafora) ..:)

(Visited 285 times, 1 visits today)