Flow

Poznáte ten pocit, keď na lyžiach idete po kopci, ktorý je pre vás mierne náročný, ale zvládnuteľný?
Alebo, keď sa v joge sústredíte na novú balančnú pozíciu ? Ten pocit, keď je vaša pozornosť, myseľ aj
telo plne sústredené na prítomný okamih. Prípadne pocit, keď sa ponoríte do dobrej knihy
a zabudnete na čas?

„Tie najlepšie chvíle v našom živote sa nedejú vtedy, keď nerobíme nič a len vnímame a
oddychujeme. Najlepšie momenty zvyčajne prichádzajú vtedy, keď sa telo alebo myseľ človeka
dostávajú na hranice svojich možností v snahe dobrovoľne dosiahnuť niečo ťažké, niečo, čo bude stáť
za to“ (Csikszentmihalyi, 1990).
Mihaly Csikszentmihalyi, známy ako „otec Flow“, strávil väčšinu svojho života ako psychológ
skúmaním konceptu prúdenia a toho, ako tento stav vnútorného optimálneho prežívania ovplyvňuje
pocit šťastia.

Stav „toku alebo prúdenia“ je definovaný ako stav sústredenej spokojnosti, v ktorom je človek úplne
ponorený a nabitý energiou (Csikszentmihaly, 1990). Stav, v ktorom je naša pozornosť plne
zameraná, na činnosť, ktorej sa venujeme, vnímanie času je subjektívne a sústredenie je tak veľké, že
ani mnohé fyziologické potreby, ako hlad alebo smäd, ho nedokážu prerušiť.
Počas svojich rozhovorov pre svoj výskum v roku 1975 si Csikszentmihaly rýchlo všimol vzorec ľudí,
ktorí opisovali svoje skúsenosti s týmto sústredeným stavom ako „unášanie prúdom“ alebo „pocit, že
sa vznášajú“, a tak vznikol pojem „flow“ (Csikszentmihaly, 1975).

Podľa Nakamuru a Csikszentmihalyiho (2001) existuje niekoľko parametrov flow zážitku, konkrétne:

1. Intenzívna a sústredená koncentrácia na prítomný okamih
2. Spojenie náročnej úlohy a primeraných zručností („Je to náročné, ale som schopný to zvládnuť.“)
3. Znížená mozgová činnosť spojená s racionálnym vedomím
4. Pocit osobnej kontroly nad činnosťou
5. Skreslenie subjektívneho prežívania času
6. Vnímanie aktivity ako obohacujúcej

Ďalší výskum pridal k celkovému stavu toku ďalšie tri zložky, ktorými je prijímanie okamžitej spätnej
väzby, pocit potenciálu uspieť a pocit tak zahĺbený do zážitku, že ostatné pocity sa stávajú
zanedbateľné (Cherry, 2014).
Ako je načrtnuté na obrázku, stav Flow je možné dosiahnuť vtedy, keď existuje optimálna rovnováha
medzi úrovňou vašich zručností a úrovňou výzvy (Csikszentmihalyi, 1998). Ak je úloha príliš rutinná, je
ťažké dosiahnuť Flow a nepôjde to ani vtedy, pokiaľ je úloha príliš náročná a chýbajú vám, zručnosti
potrebné pre jej splnenie.

Zdroj: Positivypsychology.com
Zdroj: Positivypsychology.com

Ak je úloha mierne náročnejšia, ako schopnosti, môžete sa do stavu Flow dostať spontánne.

Ak však chcete Flow trochu „pomôcť“, tu je zopár tipov:
– Pokiaľ je úloha rutinná alebo veľmi náročná, upravte si ju. Do rutinných výziev si prineste
novú výzvu (časový limit alebo špeciálna podmienka, napríklad posielaní emailov si
stanovíme podmienku, že záverečná formulka musí byť v každom z nich iná a pod..).
V náročných úlohách sa zamerajte na proces, nie na cieľ (nie nájdem 20 zamestnancov, ale
oslovím 20 kandidátov denne)

– Trénujte sústredenie- trénujte sústredenie sa na 1 vec a predlžujte čas. Trénujte sústredenie
na prítomný okamih, bez toho, aby vám myšlienky odbiehali. Ak odbehnú, vráťte sa naspäť
k tomu, čo ribíte.

– Stanovte si jasné ciele. Mozog sa musí snažiť dosiahnuť konkrétny výsledok a danej úlohe
prenechať dokonalú pozornosť.

– Eliminujte vyrušenia. Prenikanie do stavu flow je v skutočnosti postupným procesom. Všetky
vonkajšie rušivé vplyvy (upozornenia, hluk, a pod.) alebo vnútorné (stres, hlad a pod.) môžu
tento proces narušiť.

– Počúvajte hudbu, ale nie akúkoľvek. Pri tvorbe špeciálneho „flow playlistu“ sa držte
niekoľkých kritérií, ako napr.: musí ísť o hudbu s opakujúcimi sa prvkami (napr. techno,
lounge, klasická hudba, atď.), hudbu bez textu, ktorá nám MUSÍ BYŤ ZNÁMA.

– Naučte sa počúvať reč svojho tela. Každý jednotlivec má svoj vlastný rytmus, pre ktorý je stav
sústredenia viac alebo menej prirodzený. Poznanie samého seba vám bude pri hľadaní
koncentrácie výhodou.

– Využívajte rituály.. upratanie pracovného stola, rovnaký postup činností pomôže našej mysli
pomôcť naladiť sa na prácu a sústredenie a tak sa dostať do flow rýchlejšie..
Flow nám pomáha nielen zlepšiť náš výkon, ale predovšetkým prispieva k našej pohode a spokojnosti.

A práve preto je to stav, ktorého si potrebujeme dopriať čo najviac..:)

(Visited 11 times, 1 visits today)