Asertivita inak

„Sebavedomé správanie je v dnešnej dobe viac, ako žiaduce. Ak si nie ste istý sami sebou, prečo by mal niekto uveriť tomu, čo hovoríte?“

Dnešná doba je v mnohom náročná. Máme množstvo možností, informácií a  cieľov. Nájsť rovnováhu
medzi pracovnými a súkromnými potrebami, alebo záujmami dvoch strán vyžaduje nemalú mieru
sebapresadenia a asertivity. Na druhej strane chceme a potrebujeme budovať vzájomné vzťahy. Ako
zladiť jedno aj druhé spoločne?

Asertivitu väčšina ľudí pozná, ale nie všetci ju vieme využívať. Často sa stretávam s názorom, že
asertivita je o násilnom presadení svojich záujmov. Nie je. Asertivita je najmä schopnosť sa úprimne
vyjadriť. Vyjadriť čo cítim, vnímam, čo potrebujem a čo by som si želal/a. Je o  vnútornom nastavení
rovnocennosti. Moje názory a tvoje názory sú dôležité rovnako. Asertivita je o hľadaní rovnováhy a
nastavovaní hraníc seba v okolitom priestore. V tom ako budem seba vnímať a ako ma budú vnímať
ostatní.

Ako na to:
Spoznajte svoju asertivitu.
Overte si, kde sa na škále medzi pasivitou a agresivitou nachádzate. Ako často sa ocitáte v pozícii,
kedy robíte niečo, s čím nesúhlasíte? Ako sa prejavujete v konfliktoch? Máte tendenciu presadzovať
svoj názor alebo sa prispôsobiť a ustúpiť?

Jedzte slona po kúskoch
Začnite s malými vecami. Povedzte ak nie ste so službou spokojný. Povedzte svojmu partnerovi alebo
deťom nie. Akonáhle sa vám to podarí, budete si nabudúce istejší.

Pracujte vedome s neverbálnym postojom
Dajte si záležať, aby bol váš postoj vzpriamený, brada smerovala dopredu a mierne hore. Pracujte
s vašim hlasom. Ak je málo zreteľný alebo zle počuteľný, bude pôsobiť submisívne. Využívajte
otvorené gestá a očný kontakt.

Vyjadrujte svoje priania a potreby
Nečakajte, že si niekto všimne a rozpozná Vaše potreby. Vyjadrujte svoje potreby v pozitívnom jazyku.
Začnite využívať vety začínajúce s „JA“. Vyhýbajte sa slovám, ktoré spochybňujú to, čo hovoríte
Namiesto „Môžem sa mýliť“ použite „Ja si myslím“. Zmeňte slová, ktoré používate smerom
k asertívnejším. Nevyužívajte podmieňovací tvar slovies. „Mohol by som“ nahraďte výrokom „Ja idem.“

Používajte spätnú väzbu XYZ
Poukážte na správanie, vysvetlite ako Vás toto správanie ovplyvňuje a uveďte, čo potrebujete.
Napr.: „Keď my neodpovedáš, mám pocit, že ma ignoruješ, preto prosím odpovedz, keď na teba
rozprávam.“

Zadefinujte svoje hranice
Ak ste asertívny, zameriavate sa v komunikácii na fakty a konštruktívne riešenie.
Napr.: „Môžem sa s tebou stretnúť v stredu, ale štvrtok tento týždeň mi nevyhovuje.“
Asertívna komunikácia a sebavedomé vystupovanie je niečo, čo získate cez noc. Podobne ako
budovanie vzťahov a vlastnej presvedčivosti je dlhodobejší proces.

Na začiatku je potrebné pracovať na asertívnej komunikácii vedome, aby sa postupne budoval návyk a začali ste asertívne vystupovať
podvedome, bez vedomej snahy. A nezabudnite, že pokrok je odvodený od slova po- krok. Pretože
presne tak nastáva-po kroku..

(Visited 7 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *